Category Archives: Opinione

Për virtytin e moralit

Për virtytin e moralit

“Virtyti më i lartë  është të mos shikosh në veprimet e tua krijesat, qofshin këto në pamje të jashtme apo në pamje të brendshme, por Krijuesin e gjithçkaje.” Ebu Hasan Ali ibn Bundar Serejfi   “Të mjafton si virtyt të mos mërzitësh njerëzit e pastër dhe të ndershëm.” Ebu Bekër Abdullah ibn Ahmed Shebehi   “Morali (sjellja e mirë) të ...

Read More »

Si ta ruash personalitetin në jetë

Si ta ruash personalitetin në jetë

Në vend që  te jetosh inferior dhe pa personalitet, më mirë është që t’i kthehesh vetes dhe qëllimeve të tua të jetës, t’i shkruash me dorën tënde dhe t’i vesh para vetes e t’i kthehesh vetes çdoherë . Lufto gjithmonë që të jesh në kënaqësinë e Allahut. Kujtoje sinqeritetin gjithmonë . Mësoje librin e Allahut komplet. Jepi rëndësi dijes për ...

Read More »

Momente kur vdes zemra ?

Momente kur vdes zemra ?

Kur të shtohen problemet dhe brengat. Kur qesh pa shkak. Kur e humb besimin tek ata që janë rreth teje. Kur harron përmendjen e Allahut. Kur e humb shpresën nga mëshira e Allahut. Kur nuk gjen zgjidhje racionale për problemet e tua. Kur ndien urrejtjen e të tjerëve ndaj teje. Kur tallesh me aftësitë e të tjerëve dhe mendimet e ...

Read More »

Buzëqeshja, a e zgjat jetën?

Buzëqeshja, a e zgjat jetën?

A dëshiron të jetosh një jetë të qetë dhe të gjatë? Ekziston një metodë shumë e thjeshtë dhe falas. Ajo është buzëqeshja. Në një studim shkencor bashkëkohor është konstatuar se buzëqeshja ka një ndikim shumë më të madh se ç’është parashikuar. Revista “Shkencat psikologjike” ka publikuar një studim lidhur me disa persona që kanë jetuar më tepër sesa të tjerët ...

Read More »

Ata që tallen me ndjekësit e Kuranit dhe Sunetit?!

Ata që tallen me ndjekësit e Kuranit dhe Sunetit?!

Pyetje: Cila është dispozita e sheriatit islam në lidhje me personat të cilët tallen me vëllezërit tanë që janë pasues të denjë të Kur’anit dhe Sunetit?! Përgjigje: Tallja me pasuesit e Kur’anit dhe Sunetit për shkak se ata janë praktikues të denjë dhe nuk lënë anash ndonjë sunet e për këtë shkak njerëzit i urrejnë dhe tallen me ta, themi ...

Read More »

Rëndësia e studimit të shenjave të kiametit

Rëndësia e studimit të shenjave të kiametit

Allahu i Lartësuar e dërgoi Muhamedin sal-lAllahu alejhi ve sel-lem para kiametit e nuk pati diçka të dobishme  vetëm se Ai e udhëzoi umetin e tij në të e nuk pati diçka të dëmshme vetëm se ia tërhoqi vërejtjen umetit të tij prej saj. Pasi ky umet është umeti i fundit si dhe Muhamedi sal-lAllahu alejhi ve selem është Profeti ...

Read More »

Sqarimi i shirkut dhe formave të tij nga dijetarët hanefi

Sqarimi i shirkut dhe formave të tij nga dijetarët hanefi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Shumë njerëz mendojnë se dijetarët hanefi nuk i kanë kushtuar vëmendje çështjes së Teuhidit dhe besimit, por në realitet kush shfleton librat e ...

Read More »

Gënjeshtra posedon më shumë ithtarë

Gënjeshtra posedon më shumë ithtarë

Në të gjitha periudhat historike, gënjeshtra çdoherë ka pasur më shumë ithtarë.   Allahu i Lartësuar thotë: “Në qoftë se u bindesh shumicës (mohuese që janë) në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut.”(El-En’am: 116)   Njerëzit janë bashkuar kundër të vërtetës. E vërteta ka pak ithtarë, por ka ndihmëtarë më të fuqishëm, kurse gënjeshtra ka më ...

Read More »

Edukata e shkuarjes në xhami sipas synetit

Edukata e shkuarjes në xhami sipas synetit

1. Falja e dy rekateve para se të dalësh nga shtëpia. Transmetohet nga Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, se Profeti, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem,ka thënë: “Kur të hysh në shtëpinë tënde, fali dy rekate, sepse ato të ndalojnë nga çdo hyrje e keqe. E kur të dalësh nga ajo, fali dy rekate, sepse ato të ndalojnë nga çdo dalje e keqe.”   ...

Read More »

Sprova e ymetit tim është pasuria

Sprova e ymetit tim është pasuria

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimi i takon Allahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtetë, s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj se s’ka hyjni tjetër përveç ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje