Category Archives: Kuran

Mrekullitë numërore në Kuran

Mrekullitë numërore në Kuran

Fjala “jetë”, në Kuran përmendet 145 herë dhe fjala “vdekje” 145 herë. Fjala “vepra të mira”, në Kuran përmendet 167 herë dhe fjala “vepra të këqija”, përmendet 167 herë. Fjala “dynja”, në Kuran përmendet 115 herë dhe fjala “Ahiret”, (bota e përtejme përmendet 115 herë. Fjala “engjëj”, në Kuran përmendet 88 herë dhe fjala “shejtan”, përmendet 88 herë. Fjala “dashuri”, ...

Read More »

Sumejja, muslimania e parë në këshillin e qytetit të Milanos

Sumejja, muslimania e parë në këshillin e qytetit të Milanos

Sumejja Abdulkadir, është muslimania e parë që arrin të siguroj fitoren dhe të futet në këshillin e qytetit të Milanos. Sipas raporteve të Ministrisë së Punëve të brendshme, Sumejja e cila gjendet në listën e të majtëve të moderuar, Partisë Demokratike, ka marrë 1016 vota dhe me këtë është bërë pjesë e këshillit të kryeqytetit ekonomik italian. Sumejja është 38 ...

Read More »

Yllzana Abdi, hafizja e re që del nga xhamia e Rinisë në Tetovë

Yllzana Abdi, hafizja e re që del nga xhamia e Rinisë në Tetovë

Dua Hifzi dhe Hatme në Tetovë Sot më 24.04.2016, (e diel), xhemati i Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë së “Rinisë” pati fatin që të përjetojë gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit të hafizes të re, Yllzana Abdi, të filluar pranë muhafidhit Hfz. Ibrahim Alija, më 10.10.2014 dhe të përfunduar më 15.04.2016. Hafizja e re e lindur më 20.06.2001, në ...

Read More »

I Afërti (EL KARIB)

I Afërti (EL KARIB)

  Allahu i Lartësuar thotë: “S’ka dyshim, Zoti im është afër (me mëshirë), Ai përgjigjet (lutjeve)!” Hud, 61. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Allahu i Lartësuar thotë: “S’ka ...

Read More »

Lutjepranuesi (EL MUXHIB)

Lutjepranuesi (EL MUXHIB)

Shkaqet e pranimit të lutjeve janë: udhëtimi i gjatë, lutja e të sëmurit, e atij që i është bërë padrejtë, lutja e agjëruesit, lutja e prindit për fëmijën… Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimi qofshin për të dërguarin Muhamed, për familjen e tij, si dhe për të gjithë pasuesit e tij deri ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje