Category Archives: Ajete

Për realizimin e premtimit

Për realizimin e premtimit

Kur’an: “Dhe realizoi obligimet, sepse obligimet kanë me siguri përgjegjësi.” (el-Isra: 34) “Dhe zbatoni obligimet e Allahut për të cilat jeni ngarkuar.” (en-Nahl: 91) “O besimtarë, zbatoni marrëveshjet!” (el-Maide: 1) “O besimtarë, përse flisni atë që nuk e bëni…” (es-Saff: 2) Hadith: Nga Ebu Hurejra r.a. transmetohet se Pejgamberi alejhi selam ka thenë: “Shenjat e hipokritit janë tri: kur flet ...

Read More »

PREMTIMET E ALLAHUT

PREMTIMET E ALLAHUT

PREMTIMET NË DYNJA: Shpëtimin, argument fjala e Allahut: “Me të vërtetë, shpëtuan besimtarët.” (Muminun: 1). Udhëzimin në rrugën e drejtë, argument fjala e Allahut; “Me të vërtetë, Allahu i udhëzon besimtarët në rrugën e drejtë.” (Haxh: 54). Ndihmën, argument fjala e Allahut: “E për ne, është që t’i ndihmojmë besimtarët.” (Rrum: 47). Fuqinë, argument fjala e Allahut: “Por, fuqia është ...

Read More »

LUTJE NË SEXHDE

LUTJE NË SEXHDE

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!” (Bekare, 127) Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhurove mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran Thuaj në sexhde: “Zoti im, më fal edhe mua nga ana Juaj një ...

Read More »

Allahu e ruan dhe Kujdesët për Kuranit famëlartë!

Allahu e ruan dhe Kujdesët për Kuranit famëlartë!

Prej fakteve që pohojnë vërtetësinë e profetësisë së Muhamedit (alejhi salatu ues selam) është ruajtjta e librit (Kuranit) të cilin Allahu e shpalli tek njerëzit. Ky libër është ruajtur në atë formë që nuk është parë ndonjëherë më parë të ketë ndodhur tek librat qiellorë. Kjo për faktin se vetë Allahu e mori përsipër ruajtjen e tij dhe vuri në ...

Read More »

Kuran: A mban njeriu fajin e tjetrit?

Kuran: A mban njeriu fajin e tjetrit?

Prej emrave të bukur të Allahut të Lartësuar është edhe i Drejti. Drejtësia është baza e legjislacioneve qiellore mbi të cilën janë ngritur qiejt dhe toka. Sipas rregullit të sheriatit, njeriu është i ngarkuar dhe do të japë llogari për veten e tij; nëse ka bërë mirë, shpërblehet me të mirë dhe nëse ka vepruar keq, do të shpërblehet me ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje