Category Archives: Hadithi i dites

Hadithi i dites !

Hadithi i dites !

  Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: “ (Betohem) për Atë në Duart e të Cilit është shpirti im! Asnjëri prej jush nuk do të ketë iman (të plotë) derisa unë të jem për të më i dashur se babai i tij, se fëmija e tij dhe se të gjithë njerëzit bashkë.

Read More »

Hadithi i dites !

Hadithi i dites !

Xhabir bin Abdullahu, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, transmeton se i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Allahu e mëshiroftë njeriun zemërgjerë kur shet, kur blen dhe kur i kërkohet diçka.” (Shënon Buhariu). Çfarë përfitohet nga hadithi: – Vërtetimi i mëshirës, veti e Allahut të Lartësuar. – Islami inkurajon punën dhe ...

Read More »

Hadithi i dites !

Hadithi i dites !

Hadith Kudsij • Allahu i Madhëruar dhe i Lartësuar ka një numër të madh melekësh (engjëjve), të cilët kërkojnë tubime në të cilat përmendet emri i Allahut. Kur e gjejnë tubimin (mexhlisin), ata afrohen dhe i mbulojnë me krahët e tyre rreth e për qark ata që janë tubuar duke e mbushur kështu hapësirën deri në qiellin më të afërt. ...

Read More »

Udhëtimi pa kthim!

Udhëtimi pa kthim!

Papritmas … vjen lajmi se… ka vdekur Abdullahu! Sejid Huderiju, Allahu i qoftë i kënaqur me të, kumton se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur ta vendosin kufomën e ta bartin burrat mbi  kraharor, nëse është e mirë thotë “ngutuni”. E, nëse është e keqe, i thotë familjarëve të vet “o mjerë për mua! ku po më dërgoni?” ...

Read More »

Dita me e mire e javes !

Dita me e mire e javes !

  “Kush merr abdest bukur e mirë, pastaj shkon në namaz të xhumasë, atje hesht dhe dëgjon (hutben), i falen mëkatet e bëra në mes të dy xhumave dhe tri ditë më tepër. Kush argëtohet në xhami me rërë (dhe gjëra të tjera), e ka zhvlerësuar dobinë e xhumasë.”

Read More »
Shperndaje
Shperndaje