Category Archives: Haxhi

MUAJT E HAXHIT DHE VLERA E TYRE

MUAJT E HAXHIT DHE VLERA E TYRE

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe falënderoni për atë që jua ligjësoi prej legjislacioneve të madhërishme, dhe për atë që ju veçoi prej muajve të dobishëm, të cilat ju përsëriten çdo ditë, çdo javë e çdo vit dhe sjellin me vete çdo të mirë dhe e largojnë prej jush çdo të keqe. Namazi largon nga e shëmtuara dhe imoraliteti, është frikërespekt ...

Read More »

Të gjitha rregullat e Haxhit

Të gjitha rregullat e Haxhit

Haxhi kryhet në tri mënyra dhe secila mënyrë i ka rregullat dhe obligimet e veta të cilat duhet të përmbushen nëse dëshiron që haxhi të jetë në rregull. Forma më e vlefshme është temetu (bashkimi i umres dhe haxhit me një pushim në mes) dhe këtë formë i Dërguari, alejhi selam, ua ka preferuar shokëve të tij. Ai kryhet në ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje