Category Archives: Pejgamberët

Në mbrojtje të Profetit alejhi selam

Në mbrojtje të Profetit alejhi selam

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Robër të Allahut! Duhet ta dimë se Allahu na ka mëshiruar me një mëshirë të gjerë, në momentet në të cilin na veçoi ...

Read More »

Duaja e Zekerias a.s. që Allahu ti dhuronte një djalë!

Duaja e Zekerias a.s. që Allahu ti dhuronte një djalë!

Ai është i dërguari i Allahut, Zekerija alejhi ue selem, një prej shumë pejgambereve nga radhët e bijve të Izraelit, cili u kujdes për Merjemen, vajzën e Imranit në Kuds. Ai me sytë e tij i kishte parë begatitë e Allahut dhe dhuratat e Merjemes kur në mes të dimrit tek ajo gjente fruta të verës, ndërsa gjatë verës fruta ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje