Category Archives: Dhiker

lutu 7 herë brenda ditës , nese do që Xhenneti të bëj lutje për ty

lutu 7 herë brenda ditës , nese do që Xhenneti të bëj lutje për ty

Thuaje këtë lutje 7 herë brenda ditës , nese do që Xhenneti të bëj lutje për ty !! Muhammedi a.s. ka thene : Ai që gjate ditës thot 7 herë : All-llahumme inni es’elukel-xhenneh , ue e’udhu bike minen-nar . (O Allahu im , kërkoj prej Teje Xhennetin , dhe kërkoj mbrojtjën Tënde nga zjarri) , atëher Xhenneti lëviz dhe ...

Read More »

Përmendja e Allahut

Përmendja e Allahut

Allahu i lartësuar thotë: “O Besimtarë përmendeni shpesh Allahun”El-Ahzab, 41. Profeti ﷺka thënë: “Shembulli i atij i cili e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend Zotin e tij është si i gjalli me të vdekurin.” (Buhariu dhe Muslimi)   Ebu Darda -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- ka thënë: “Çdo gjë ka jetë, vërtet,  jeta e ...

Read More »

Kërko atë që është më e mirë për ty!

Kërko atë që është më e mirë për ty!

Mos kërko tërheqjen nga njerëzit, që të mos sprovohesh me hipokrizi! Mos kërko pozitë të lartë, që të mos  vihesh në sprovë me mendjemadhësi! Mos kërko sëmundjen, që të mos sprovohesh me dëshpërim! Mos kërko varfërinë, që të mos sprovohesh me atë, që të bëhesh i varur nga të pasurit! Mos kërko pasuri, që të mos sprovohesh me padrejtësi ndaj ...

Read More »

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush të lutet, atëherë le të jetë i vendosur në lutje, dhe të mos thotë: “O Allah, më jep nëse do”, sepse Allahun nuk ka kush që e detyron.”(Ibën Ebi Shejbe, 6/21, Ahmedi, 3/101, Buhariu, 5/2334, Muslimi, ...

Read More »

Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen!

Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen!

Aid el Karni Thotë Allahu i lartësuar: “Kurse zemrat, kur përmendet Allahu, vërtet qetësohen.” Sinqeriteti është veti e pëlqyer tek Allahu i lartësuar. Zemërgjerësia e bën zemrën të pastër, kurse përvoja është dëshmi. Njeriu shembullor nuk i gënjen të afërmit e tij. Përmendja e Allahut të Madhërishëm, është vepra më me vlerë dhe i sjell zemrës prehje të përhershme. “Më ...

Read More »

Komplet Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes

Komplet Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes

Vëllezer dhe Motra duke e par të arsyshme pasi qe ne adresen tonë kan arritur shum pyetje rreth Sihrit, Magjive, Falltorve, Xhindëve , rreth mbrojtëjes nga Shejtanit rreth Problemeve familjare, bashkëshortore, Mos qetësis Shpirtrore e shum gjërave të tjera vendosa ta Shkruaj Dhikrin e Sabahut edhe te Akshamit që të i arrini ti shëroni të gjitha këto smundje vese dhe të ...

Read More »

Dhikri, pastrimi më i madh në Botë

Dhikri, pastrimi më i madh në Botë

– E kënaqë Rrahmanin (Allahun). – Largon mërzinë dhe shqetësimet nga zemra. – I sjellë zemrës gëzim dhe lumturi. – E forcon zemrën dhe trupin. – Ndricon fytyrën dhe zemrën. – E veshë përmendësin me ëmbëlsi. – Trashëgon dashurinë ndaj Allahut e cila është shpirti i islamit. – Trashëgon mbikqyrjen e Allahut deri sa ta fusë në gradën e ihsanit. ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje