Category Archives: Dhiker

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Si te lutemi sipas haditheve qe Allahu te na i pranoj lutje !?

Nga Enes bin Maliku (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kur ndonjëri prej jush të lutet, atëherë le të jetë i vendosur në lutje, dhe të mos thotë: “O Allah, më jep nëse do”, sepse Allahun nuk ka kush që e detyron.”(Ibën Ebi Shejbe, 6/21, Ahmedi, 3/101, Buhariu, 5/2334, Muslimi, ...

Read More »

Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen!

Kur përmendet Allahu, zemrat vërtet qetësohen!

Aid el Karni Thotë Allahu i lartësuar: “Kurse zemrat, kur përmendet Allahu, vërtet qetësohen.” Sinqeriteti është veti e pëlqyer tek Allahu i lartësuar. Zemërgjerësia e bën zemrën të pastër, kurse përvoja është dëshmi. Njeriu shembullor nuk i gënjen të afërmit e tij. Përmendja e Allahut të Madhërishëm, është vepra më me vlerë dhe i sjell zemrës prehje të përhershme. “Më ...

Read More »

Komplet Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes

Komplet Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes

Vëllezer dhe Motra duke e par të arsyshme pasi qe ne adresen tonë kan arritur shum pyetje rreth Sihrit, Magjive, Falltorve, Xhindëve , rreth mbrojtëjes nga Shejtanit rreth Problemeve familjare, bashkëshortore, Mos qetësis Shpirtrore e shum gjërave të tjera vendosa ta Shkruaj Dhikrin e Sabahut edhe te Akshamit që të i arrini ti shëroni të gjitha këto smundje vese dhe të ...

Read More »

Dhikri, pastrimi më i madh në Botë

Dhikri, pastrimi më i madh në Botë

– E kënaqë Rrahmanin (Allahun). – Largon mërzinë dhe shqetësimet nga zemra. – I sjellë zemrës gëzim dhe lumturi. – E forcon zemrën dhe trupin. – Ndricon fytyrën dhe zemrën. – E veshë përmendësin me ëmbëlsi. – Trashëgon dashurinë ndaj Allahut e cila është shpirti i islamit. – Trashëgon mbikqyrjen e Allahut deri sa ta fusë në gradën e ihsanit. ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje