Category Archives: Fikth

Tetë gjërat që duhet t’i bëjmë në Natën e Kadrit

Tetë gjërat që duhet t’i bëjmë në Natën e Kadrit

Madhështia e muajit të Ramazanit është e pa diskutueshme. Ditët dhe netët e këtij muaji të bereqetshëm dallohen nga ditët e netët e tjera të vitit. Por edhe brenda tyre dallohet një natë që quhet “Nata e Kadrit”. Kjo është ndër netët më të bukura, më të bekuara dhe më të bereqetshme që na ka falur Allahu. Këtë e shpjegon ...

Read More »

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Si bëhet sexhdja e falenderimit

Eshte pyetur dijetari i madh Salih el Feuzan për formën e sexhdes së falenderimit dhe si praktikohet ajo? Eshte përgjigjur duke thënë: “Sexhdja e falenderimit bëhet atëherë kur të ndodh ndonjë mirësi ose të largohet ndonjë fatkeqësi, siç është rasti kur i largohet diçka e rëndë apo kur i jep Zoti ndonjë fëmijë, në këtë rast ai mund ta bëjë ...

Read More »

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Pse falen dy rekate namaz me të hyrë në Xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u ngritur. Bazuar në hadithin e Muavijes. Kush nuk mundet të fal diçka prej suneteve, atëherë pëlqehet që t’i fal kaza ato ...

Read More »

Keshilla per zgjedhjen e bashkeshortes ideale

Keshilla per zgjedhjen e bashkeshortes ideale

Martesa është një nevojë fiziologjike për të cilën njeriu normal (të cilin Allahu e ka krijuar pa të meta ) ka nevojë për të, andaj duke e pasur parasysh këtë njeriu patjetër anon kah gjinia e kundërt (mashkulli kah femra, ndërsa femra kah mashkulli). Allahu këtë anim e ka organizuar në mënyrën më të mirë dhe më efikase e ajo ...

Read More »

Djali që shihte në haram…!

Djali që shihte në haram…!

Erdhi nje djale tek nje dijetar dhe i tha: Une jam nje djale i ri, kam shume deshira dhe nuk e permbaj dot veten nga shikimi i femrave ne rruge, tregje etj., prandaj si me keshillo se si te veproj per t’u larguar nga ky mekat? Dijatari i dha nje gote me qumesht, te mbushur plot dhe i tha qe ...

Read More »

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Allahu i Lartësuar thotë : “Dhe  qëndroni në shtëpitë tuaja e mos e shfaqni veten, siç bënit në kohën e injorancës (periudha para Islamit). Falni namazin rregullisht, jepni zekatin e binduni Allahut dhe të dërguarit të Tij…” Ahzab, 33 Disa femra të kohës së sotme, kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin veshjen e përcaktuar në sheriat, veshje të cilën Allahu ...

Read More »

Dëshiroja një dashuri të pavdekshme… kështu që u ndala në namaz…

Dëshiroja një dashuri të pavdekshme… kështu që u ndala në namaz…

Namazi është dashuria ime e vetme që më pret krahëhapur, që nuk mërzitet nga ibadetet e mia, që më shton atë ndjenjën e të qenit muslimane e përkushtuar… Gjithkush e dëshiron një dashuri të tillë, një dashuri që nuk vdes, një dashuri e cila nuk lodhet kurrë nga ne, një dashuri që është plot jetë, një dashuri që na pret ...

Read More »

Përkujtimi i shpeshtë i vdekjes

Përkujtimi i shpeshtë i vdekjes

Pejgamberi i Allahut salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Përkujtoni shpesh shkatërruesin e kënaqësive d.m.th. vdekjen.” 1 Përkujtimi i vdekjes të largon nga mëkatet dhe e zbut zemrën e vrazhdë. Nuk do të përkujtojë askush kur ka të këqija e që të mos i vijë më lehtë e as kur është mirë e që të mos i rëndohet. Vdekja më ...

Read More »

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij. Edhe ai që dëshiron të zhvillojë më tej dashurinë për gruan e tij, duhet të kërkojë mjete të përshtatshme për ta rritur shkallën e dashurisë dhe që të dy bashkëshortët duhet t’i përmbahen asaj. Ne do të përmendim disa nga ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje