Category Archives: Hadith

6 këshilla nga ky hadith i bukur

6 këshilla nga ky hadith i bukur

Percillet nga Ebu Katade se Profeti alejhi selam ka thene: ” Kur ndonje nga ju te pije nuk duhet te fryje ne ene, kur te shkoje ne banje te mos e preke organin e tij me te djathten dhe as te pastrohet me te djathten.” Buhariu Dobite: 1. Ndalimi i fryerjes apo frymemarrjes ne enen qe pihet. 2. Ndalimi i ...

Read More »

Udhëzime të arta pejgamberike

Udhëzime të arta pejgamberike

Transmeton Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se një njeri erdhi te Muhamedi, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, dhe tha: “O i Dërguar i Allahut, cili  njeri është më i dashuri tek Allahu dhe cilat janë veprat më të dashura tek Allahu?” Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, iu përgjigj: “Njerëzit më të dashur tek ...

Read More »

Normat e kërkimit të lejes

Normat e kërkimit të lejes

Transmetohet nga Ebi Seid Huderiu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “Isha në një mexhlis të ensarëve, kur papritmas erdhi Ebu Musa Eshariu, i cili dukej si i frikësuar dhe tha: Kam kërkuar leje (trokitur) nga Omeri për të hyrë tri herë dhe nuk më është përgjigjur, pastaj jam kthyer. Omeri më tha se çfarë të pengoi ...

Read More »

Udhëtimi pa kthim!

Udhëtimi pa kthim!

Papritmas … vjen lajmi se… ka vdekur Abdullahu! Sejid Huderiju, Allahu i qoftë i kënaqur me të, kumton se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur ta vendosin kufomën e ta bartin burrat mbi  kraharor, nëse është e mirë thotë “ngutuni”. E, nëse është e keqe, i thotë familjarëve të vet “o mjerë për mua! ku po më dërgoni?” ...

Read More »

Hadithi me të cilin u udhëzua Kanebiu

Hadithi me të cilin u udhëzua Kanebiu

Muhamed Ibn Mesleme el Kanebij është një nga muhadithët e njohur, i cili ka transmetuar hadithe nga Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!). Ai njihet si transmetues i rangut më të lartë. Dijetarët e hadithit i klasifikojnë transmetuesit në disa kategori, në bazë të besueshmërisë, aftësive të tyre në mbajtjen përmendësh dhe disa kritereve të tjera që ...

Read More »

Islami, fe e natyrshmërisë së pastër

Islami, fe e natyrshmërisë së pastër

Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton se i Dërguari i Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Secila foshnje lindet në natyrë të pastër islame, kurse prindërit e bëjnë të çifut, të krishterë apo zjarrputist, ashtu si kafsha e plotë e lind kafshën e plotë dhe pa mangësi.” Pastaj Ebu Hurejra lexoi ajetin: “…feja e ...

Read More »

“Njerëzit e Hendekut” (Djali dhe mbreti)

“Njerëzit e Hendekut” (Djali dhe mbreti)

Kjo histori është përmendur në suren el-Buruxh, në ajetet 4-9, ndërsa detajet e kësaj ngjarje i kemi të transmetuara nga i Dërguari i Allahut në “Sahihun” e Imam Muslimit. Allahu i Lartësuar thotë: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا ...

Read More »

Banorja e xhenetit

Banorja e xhenetit

  Ata ibën Ebi Rebah ka thënë: Më tha një ditë Ibën Abasi: “A dëshiron të ta tregoj një grua që është nga banorët e xhenetit?” Unë i thash: “Po.” Ai tha: “Kjo grua e zezë është ajo!…”  Erdhi në një rast te Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe i tha: “O i Dërguar i Allahut, ...

Read More »

Kënaqësia më e madhe në xhenet

Kënaqësia më e madhe në xhenet

Kënaqësia dhe dhuntia më e madhe, më e larta dhe më madhështorja në botën tjetër është të shikuarit e Allahut të Madhëruar. Nga Suhejbi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kumtohet se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kur të hyjnë banorët e xhenetit në xhenet, një thirrës thërret: “O banorë të xhenetit! Ju keni një ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje