Category Archives: Kushtet e Islamit

Kushtet e nënshtrimit (Islamit)

Kushtet e nënshtrimit (Islamit)

Kushtet e nënshtrimit (Islamit) 1. Dëshmia (shehadeti) 2. Falja (namazi) 3. Zekati 4. Agjërimi 5. Haxhxhi Kushtet e nënshtrimit ndaj Zotit janë të përcaktuara për të gjithë njerëzit, ndërsa ata që i pranojnë këto, marrin emrin “muslimanë” (të nënshtruar), duke u bërë kështu pjesëtarë të unitetit që (momentalisht) numëron rreth 1.5 miliardë njerëz. Moskryerja e ndonjë prej këtyre kushteve rezulton ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje