Category Archives: Kushtet e Imanit

Zoti juaj ka thënë të vërtetën

Zoti juaj ka thënë të vërtetën

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. “…Derisa të largohet frika nga zemrat e tyre (e melekëve), ata (melekët) do të thonë: ‘Çfarë ka thënë Zoti juaj?’ Ata do të ...

Read More »

(EL GANIJ) – I Pasuri

(EL GANIJ) – I Pasuri

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju njerëz, ju keni nevojë për Allahun e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i falënderuari.” ...

Read More »

Kushtet e besimit (Imanit)

Kushtet e besimit (Imanit)

Kushtet e besimit (Imanit) 1. Besimi në Zotin 2. Besimi në melekët (engjujt) 3. Besimi në librat e shpallura 4. Besimi në të dërguarit 5. Besimi në ditën e Gjykimit 6. Besimi në përcaktimin e Zotit Imani – besimi është shkallë e fesë kur njeriu më fillon ta ndiejë kënaqësinë e asaj që i është nënshtruar – Ligjit të përsosur ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje