Category Archives: Familja

Drejtësia e prindit me fëmijët sipas tradites Profetike

Drejtësia e prindit me fëmijët sipas tradites Profetike

Drejtësia e prindit me fëmijët dhe mosdiferencimi në dhurata. Numani thotë se babai i tij e kishte dërguar atë tek i Dërguari i Allahut (alejhi selam) dhe i kishte thënë: “ O Dërguari i Allahut, kërkoj prej teje që të dëshmosh se Numanit ia kam dhënë këtë e këtë (dhuratë).” Ai e pyeti: “A ua ke dhënë të njëjtën (dhuratë) ...

Read More »

PROPOZIME DHE IDE RRETH “NDERIMIT TË PRINDËRVE”

PROPOZIME DHE IDE RRETH “NDERIMIT TË PRINDËRVE”

Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Gjithmëshirshmit Të nderuar vëllezër “Nderimi i prindërve”, është një temë shumë herë e shtjelluar, është dëgjuar shumë dhe është lexuar shumë rreth saj … Jam menduar me kujdes … dhe pashë një çrregullim të dukshëm e të qartë , se si disa prej nesh dëgjojnë për “nderimin e prindërve”, por ai nuk di se si ...

Read More »

Gruaja nënë dhe edukimi i fëmijëve

Gruaja nënë dhe edukimi i fëmijëve

Gruaja, kjo qenie të cilën Zoti e ka krijuar për të qenë mbi të gjitha nënë. Në të gjitha krijesat e gjalla që Ai ka krijuar funksionin kryesor që ajo kryen është të qenit nënë. Edhe pse bota e gjallesave të tjera është shumë e ndryshme nga ajo e njeriut, përsëri ky funksion i rëndësishme jetësor ngelet i njëjtë. Të ...

Read More »

Prindërit jobesimtarë

Prindërit jobesimtarë

…Besimtari kur dëgjon prindërit, qofshin këta edhe qafirë, merr shpërblim tek Allahu i lartësuar. Fakti që prindërit nuk janë muslimanë nuk përbën pengesë për mosmarrjen e shpërblimit të mirëbërjes ndaj prindit. Ndoshta mund të mendojë njeriu se po i bindemi qafirit, po respektoj një qafir, e si mund të shpërblehem unë kur respektoj këtë qafir? Islami na këshillon që t’i ...

Read More »

Çfarë u nevojitet prindërve pas vdekjes?

Çfarë u nevojitet prindërve pas vdekjes?

Allahu i lartësuar nuk na ka urdhëruar thjesht që t’i respektojmë prindërit në të gjallë të tyre, por edhe pas vdekjes. Edhe pas vdekjes të kujtojmë të mirat e tyre, të vlerësojmë kontributin e madh të tyre, angazhimin e jashtëzakonshëm të prindërve për ne, duke bërë lutje për ta, duke kërkuar mëshirë për ta, duke kërkuar falje për ta. Kur ...

Read More »

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Dhjetë faktorë për zhvillimin e dashurisë mes bashkëshortëve

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij. Edhe ai që dëshiron të zhvillojë më tej dashurinë për gruan e tij, duhet të kërkojë mjete të përshtatshme për ta rritur shkallën e dashurisë dhe që të dy bashkëshortët duhet t’i përmbahen asaj. Ne do të përmendim disa nga ...

Read More »

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Veshja e devotshmërisë është më e mira

Allahu i Lartësuar thotë : “Dhe  qëndroni në shtëpitë tuaja e mos e shfaqni veten, siç bënit në kohën e injorancës (periudha para Islamit). Falni namazin rregullisht, jepni zekatin e binduni Allahut dhe të dërguarit të Tij…” Ahzab, 33 Disa femra të kohës së sotme, kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin veshjen e përcaktuar në sheriat, veshje të cilën Allahu ...

Read More »

Porosia e Allahut për prindërit ndaj fëmijëve të tyre

Porosia e Allahut për prindërit ndaj fëmijëve të tyre

Allahu i Lartësuar thotë: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ …” “Allahu ju urdhëron kështu për fëmijët tuaj…” Allahu i Lartësuar u drejtohet me këtë porosi të gjithë atyre që janë prindër, të cilët Ai i ka begatuar me fëmijë: Allahu ju ka dhuruar këtë mirësi (fëmijët), por ju ka ngarkuar edhe me përgjegjësi për ta. Ai jua ka lënë fëmijët në ...

Read More »

Me çfarë duhet ta urdhërojë kryefamiljari familjen?

Me çfarë duhet ta urdhërojë kryefamiljari familjen?

Allahu i Lartësuar ka thënë: “O ju që besuat! Ruani veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët”Et-Tahrim, 6. Në këtë ajet bazohet domosdoshmëria e të mësuarit dhe edukimit të familjes, duke i urdhëruar për të mirë dhe duke i ndaluar nga e keqja.   Katadeja -Allahu e mëshiroftë!- thotë: “I urdhëron ...

Read More »

Pro Familjes, kundër perversitetit!

Pro Familjes, kundër perversitetit!

Familja është i vetmi institucion që ofron dashuri dhe mëshirë mes anëtarëve të saj, duke realizuar kështu ndërtimin e një shoqërie të fortë dhe plot vlera. Allahu thotë në Kuran: “Dhe nga faktet e madhërisë së Tij është se për të mirën tuaj, krijoi nga vetë ju bashkëshorte në mënyrë që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje