Category Archives: Familja

Drejtësia e prindit me fëmijët sipas tradites Profetike

Drejtësia e prindit me fëmijët sipas tradites Profetike

Drejtësia e prindit me fëmijët dhe mosdiferencimi në dhurata. Numani thotë se babai i tij e kishte dërguar atë tek i Dërguari i Allahut (alejhi selam) dhe i kishte thënë: “ O Dërguari i Allahut, kërkoj prej teje që të dëshmosh se Numanit ia kam dhënë këtë e këtë (dhuratë).” Ai e pyeti: “A ua ke dhënë të njëjtën (dhuratë) ...

Read More »

Keshilla per zgjedhjen e bashkeshortes ideale

Keshilla per zgjedhjen e bashkeshortes ideale

Martesa është një nevojë fiziologjike për të cilën njeriu normal (të cilin Allahu e ka krijuar pa të meta ) ka nevojë për të, andaj duke e pasur parasysh këtë njeriu patjetër anon kah gjinia e kundërt (mashkulli kah femra, ndërsa femra kah mashkulli). Allahu këtë anim e ka organizuar në mënyrën më të mirë dhe më efikase e ajo ...

Read More »

Familja muslimane me tre fëmijë nxirret nga avioni pa një shkak të qenësishëm

Familja muslimane me tre fëmijë nxirret nga avioni pa një shkak të qenësishëm

Britanikja The Independent në version elektronik ka bërë të ditur një rast tjetër të sjelljes së pajustifikueshme ndaj muslimanëve. Një familje që po bëhej gati të fluturonte nga Çikagoja për në Uashington është nxjerrë nga avioni i kompanisë United Airlines me arsyetimin e sigurisë së fluturimit. Sipas të njëjtit burim, Eaman-Amy Saad Shebley-t, bashkëshortit të saj, e tre fëmijëve të ...

Read More »

Përkushtoju gruas, o burrë musliman!

Përkushtoju gruas, o burrë musliman!

Shumë prej burrave i kanë ngatërruar kujdestarinë dhe mirësinë me gratë e tyre, mes dashurisë dhe mëshirës. Në një shkrim të Shejh Muhamed Hasanit thuhej: “Respekto gruan tënde! Është SUNET.” Përse ai që ia hap derën e veturës gruas së tij shikohet si njeri i dobët? Përse ai që tërheq karrigen që të ulet në të gruaja e tij shikohet ...

Read More »

Shkencëtarët u kthehen parimeve islame: Martesa është më e mirë

Shkencëtarët u kthehen parimeve islame: Martesa është më e mirë

Perëndimorët gjithnjë u kthehen parimeve islame, mirëpo pas provave të hidhura me parimet njerëzore që kanë praktikuar, pasi kanë provuar ndikimet negative dhe shkatërruese të tyre për individin dhe shoqërinë. Shkencëtarët pas provave të hidhura dhe pamjeve të rënda që përjetuan shoqëritë perëndimore sot, deklarojnë se martesa konsiderohet akt natyror me të cilin njeriu mund të ekzistojë e nuk janë ...

Read More »

Detyrat e gruas ndaj burrit

Detyrat e gruas ndaj burrit

    Kur’an: “Burrat janë mbështetja e grave me aq sa i ka dhënë Allahu përparësi njërës palë ndaj tjetrës dhe për shkak se ata shpenzojnë pasurinë e tyre. Prandaj gratë e mira janë të dëgjueshme dhe në munges të burrit kujdesen për atë që kujdeset edhe Allahu.” (en-Nisa, 34) Hadith: Transemtohet nga Ebu Hurejra r.a se i Dërguari i Allahut sal-all-llahu ...

Read More »
Shperndaje
Shperndaje