Për virtytin e moralit

Dhikr-of-Allah

“Virtyti më i lartë  është të mos shikosh në veprimet e tua krijesat, qofshin këto në pamje të jashtme apo në pamje të brendshme, por Krijuesin e gjithçkaje.”

Ebu Hasan Ali ibn Bundar Serejfi

 

“Të mjafton si virtyt të mos mërzitësh njerëzit e pastër dhe të ndershëm.”

Ebu Bekër Abdullah ibn Ahmed Shebehi

 

“Morali (sjellja e mirë) të pastron nga koprracia, ndërsa hadithi të largon nga padituria.”

Ebu Abdullah Rudhbari

 

Përgatiti: Erion Sula

Daveti gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje