Sa kohë i lejohet udhëtarit të mos agjërojë dhe të shkurtojë namazet?

UdhtariSa kohë i lejohet udhëtarit të mos agjërojë dhe të shkurtojë namazet?

Kush udhëton deri në një vend, dhe synon të qëndrojë në atë vend më tepër se katër ditë, obligohet të agjëroj dhe të plotësojë namazet, ky është mendimi i shumicës së dijetarëve.
Për shembull ai i cili udhëton për studime jashtë vendit e qëndron me muaj apo me vite, katër medhhebet thonë se ai ka dispozitën e vendasit.

Por nëse është çdo herë në lëvizje, dhe në vendin që ka udhëtuar nuk ka qëndruar katër ditë e më tepër, apo nuk e di kohën e qëndrimit në atë vend se a do të zgjat tre, katër apo më tepër ditë, atëherë ai ende vazhdon të konsiderohet udhëtarë dhe njëkohësisht mund t’i merr lehtësimet në lidhje me agjërimin.

Shejh Iben Uthejmini ,Allahu e meshirofte121sapuna2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje