Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan…

Allahu në Kuran thotë: Ne do të mbjellim frikën në zemrat e atyre që nuk besuan sepse ata All-llahut i trillojnë e i mveshin zota të tjerë, duke mos pasur për të kurrëfar fakti, ndaj vendbanimi i tyre do të jetë xhehnemi. Sa i shëmtuar është vendi i mizorëve. Ali Imran 151. 121qajra2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje