Si ti shëroni vet fëmijët tuaj nga mësyshi?

Femijet

1. Metoda e parë: Nëse e din se kush i ka ra mësysh, atëherë ai person le të merr abdes në një kofe, legen apo diç tjetër ku mbetet uji, dhe me atë ujë e lan fëmiun duke ja derdhur ujin nga koka dhe përmas shpinës.

2. Metoda e dytë, nëse nuk e din se kush i ka ra mësysh apo nëse e din mirëpo nuk ke mundësi që ti thuash që të marr abdes që ta lash me ujë të abdesit të tij atëherë e afron fëmiun afër vetes dhe i lexon suren El Fatiha, Ajetul Kursin këto i lexon nga një her, ndërsa suren Ihlas, Felek dhe Nas i lexon tre her, dhe leximi tre her bëhet duke i lexuar të trijat. Pasi që ti lexon këto sure i fryn fëmiut në fytyr.

3. Metoda e tretë, e merr një shishe me ujë dhe i lexon suren El Fatiha, Ajetul Kursin këto i lexon nga një her, ndërsa suren Ihlas, Felek dhe Nas i lexon tre her, dhe leximi tre her bëhet duke i lexuar të trijat.

Pasi që ti lexon këto sure i pështyn ujit (pështym pa pështym). Dhe me këtë ujë e pastron fëmiun 4-5 ditë. Edhe pse që në ditën e parë insha Allah do ti largohet mirëpo më mirë është që të përsëritet pastrami i fëmiut 4-5 dit.

Kur dëshiron ta pastrosh, mbush një enë me ujë të nxehtë dhe në atë ujë zbrazë gjysmën e shishes së ujit të kënduar, e përzien dhe lahesh me të. Ujin në shishe nuk e lejonë të hargjohet, sa herë që hargjohet gjysma e ujit i shton prapë.mjalta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje