DUAJA NË FILLIM TË NAMAZIT

duaAlláhume bá’id bejní ue bejne hatájáje kemá bá’adte bejnel-meshriki uel-magrib, Alláhume nekkiní min hatájáje kemá juneká theubul ebjedu mined-denesi, Alláhume Igsilní min hatájáje bil mái ueth-thelxhi uel-beredi.

– O Zoti im, më largo mua nga mëkatet e mia, ashtu siç e ke larguar lindjen nga perëndimi. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia, ashtu si pastrohet rroba e bardhë nga njollat. O Zoti im, më pastro mua prej mëkateve të mia me ujë, borë dhe akull.

Transmeton Buhariu 1/181, Muslimi 1/419.krema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje