Për realizimin e premtimit

Kurani pershednetaKur’an:

“Dhe realizoi obligimet, sepse obligimet kanë me siguri përgjegjësi.”
(el-Isra: 34)

“Dhe zbatoni obligimet e Allahut për të cilat jeni ngarkuar.” (en-Nahl: 91)

“O besimtarë, zbatoni marrëveshjet!” (el-Maide: 1)

“O besimtarë, përse flisni atë që nuk e bëni…” (es-Saff: 2)

Hadith:

Nga Ebu Hurejra r.a. transmetohet se Pejgamberi alejhi selam ka thenë: “Shenjat e hipokritit janë tri: kur flet gënjen, kur premton nuk e përmbush premtimin dhe kur zotohet, e shkel zotimin.”  (Muttefekun alejhi)dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje