Vaxhibet e namazit

NamaziVaxhibet e namazit

– Thënia e tekbireve (te të tjerët kjo është sunet)
– Thënia e lutjes në ruku (edhe kjo është sunet te disa)
– Thënia “Semiallahu limen hamideh”
– Lutja gjatë sexhdes.
– Teshehudi i parë
– Këndimi i teshehudit të parëdav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje