Sunetet i namazit

NamaziSunetet i namazit

Sunetet e namazit janë të shumta dhe ato arrijnë në pothuajse dyzet sunete, por ne po përmendim vetëm disa nga këto dhe ju për zgjerim shikoni në ndonjë libër të fikhut:
– Ngritja e duarve gjatë tekbirit fillestar, gjatë shkuarjes në ruku, gjatë ngritjes nga ajo dhe pas uljes së parë kur ngrihemi në këmbë
– Vënia e dorës së djathtë mbi dorën e majtë në gjoks
– Shikimi i vendit të sexhdes gjatë faljes
– Thënia e lutjes së hapjes së namazit (Subhaneke)
– Thënia “Eudhu bilahi mine shejtani rexhim”
– Thënia e Bismilahit
– Pas përfundimit të Fatihasë, të themi amin… etj..dav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje