Fëmija që bërtiste në namaz!

Femija Namaz

A e dini pse?
Këtë ngjarje na e rrëfen imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë. Ai thotë:
“Ishte një fëmijë që nuk i kishte mbushur ende dhjetë vjeç, sa herë që falej në xhami qëndronte në rreshtin e parë mbas imamit…
Gjatë leximit e ngrinte zërin lart, sidomos kur imami këndonte kaptinën Fatiha-Elhamin. Fëmija me zë të lartë thoshte –Amiiiiiiiiin…- saqë i nevrikoste edhe namazfalësit.
Imami nuk e ndërronte metodën e tij, me të përfunduar namazi e nxirrte fëmijën nga xhamia dhe as që i fliste. Një herë sapo përfundoi imami namazin, e kapi fëmijën e vogël përdore dhe e pyeti:
-Pse vepron në këtë mënyrë?
Si mendoni ju, se iu përgjigj fëmija? Fëmija ia ktheu imamit:
-Shtëpia ime është afër xhamisë dhe dy prindërit e mi nuk falin namaz asnjëherë, kështu që unë e ngre zërin lart, që ata ta kuptojnë, se unë po falem e të vijnë të falen edhe ata.
Imami tha: -M’u rrëqeth trupi kur dëgjova fjalët e atij fëmije.
Imami dhe disa namazli u morën vesh, që sa herë të shkojnë, edhe ta këshillojnë atë njeri për faljen e namazit…
Shkuan dhe e këshilluan njeriun, e njoftuan për rëndësinë e namazit, për rrezikun e mosfaljes dhe për ndëshkimin në botën tjetër. Imami thotë: -Pasha Allahun, prindi i fëmijës pas asaj këshille nuk i ka ikur asnjë namazi dhe çdo obligim e falte në xhami me xhemat.
SubhanAllah, në vend që prindi ta këshillojë fëmijën për namazin, ndodh e kundërta.
-O Allah, furnizoji të gjithë muslimanët me fëmijë të hajrit, të cilët do të bëhen shkak për futjen e familjarëve të tyre në xhenet.
Allahumme amin!

daveti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Shperndaje
Shperndaje